Auktoriserad Redovisningskonsult (SRF)

 

Varför välja en Auktoriserad Redovisningskonsult?

Trots att redovisningen är en viktig del av företagets verksamhet finns det inga formella krav på den som utför arbetet. Även den som utför redovisningstjänster på uppdrag av andra kan göra det utan att ha någon särskild utbildning eller behörighet.

Genom att välja en Auktoriserad Redovisningskonsult säkerställer du att den som utför arbetet:

  • Har en gedigen utbildning och regelbundet uppdaterar sig med godkända kurser och utbildningar.
  • Är examinerad och godkänd av någon av de två branschorganisationerna SRF eller FAR.
  • Blir kontrollerad av sin branschorganisation med jämna mellanrum.
  • Följer gällande lagar och regler och hjälper dig att också göra det.
  • Följer branschstandarden Reko, som säkerställer arbetets kvalitet och dokumentation.
  • Har ansvarsförsäkring.
  • Har rätt att utfärda en bokslutsrapport – ett intyg på att din bokföring är i ordning.

Att välja en auktoriserad byrå är också en garanti för att arbetet är organiserat på ett professionellt sätt, oavsett vem som utför arbetet.

Auktoriserad Byrå

Egentligen är det den enskilda redovisningskonsulten som blir auktoriserad av branschorganisationen (SRF eller FAR). Men nyligen har SRF lanserat begreppet “Auktoriserad Byrå” för att lyfta fram redovisningsbyråer som har auktoriserade redovisningskonsulter. Kravet för att få använda den beteckningen är att minst var femte person som arbetar med redovisning vid byrån är auktoriserad.