Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder en totallösning för den ekonomiska förvaltningen som kan användas av små och stora bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Följande tjänster ingår:

  • Avisering av hyror och avgifter (även Autogiro och e-faktura)
  • Bevakning av betalningar och utskick av påminnelser
  • Inskanning av leverantörsfakturor, attest via internet och betalning på förfallodagen
  • Löpande bokföring (eventuell momsredovisning om det är aktuellt)
  • Löpande rapportering av utfall och jämförelse med budget
  • Bokslut och årsredovisning inklusive bokslutsrapport
  • Hantering av p-platser, garage m m (kölistor, kontrakt o s v)
  • Telefon- och e-mailsupport för boende och hyresgäster.

Fast pris offereras på begäran och baseras på föreningens eller fastighetens storlek. Inga bindningstider – 3 månader rullande uppsägningstid.