Leverantörsfakturor

För att minska stressen och den tid du lägger på administration kan du lägga över arbetet med att betala leverantörsfakturor på oss.

Vi styr helt enkelt om fakturaflödet så att alla fakturor hamnar hos oss. Vi skannar sedan in dem och lägger upp dem på en lättanvänd webbtjänst för attest. När du har godkänt fakturorna lägger vi in dem för betalning på förfallodagen, och på det sättet slipper du oroa dig för obetalda fakturor. De blir också bokförda i samband med att vi får in dem, vilket gör att bokföringen blir uppdaterad snabbare med aktuella siffror.

Vad kostar det?

Vi ger gärna en offert baserad på antalet fakturor om du har ett fastprisavtal för din löpande bokföring. Betalar du bokföringen per timme debiterar vi den tid vi använder. Även för ett litet företag kan det här ge en stor tidsbesparing och det blir bättre ordning på alla papper redan från början!