GDPR

Vi hanterar alla personuppgifter enligt de nya reglerna. I de fall där vårt arbete innebär hantering av personuppgifter (t ex löner och bostadsrättsförvaltning) gör vi det på uppdrag av våra kunder. Vi skriver då ett Personuppgiftsbiträdesavtal med uppdragsgivaren.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har i våra register kan du kontakta oss med brev med din namnteckning i original. Vårt personuppgiftspolicy kan du ta del av här.