Digital inlämning av årsredovisning

Tidigare måste årsredovisningen för aktiebolag skrivas ut på papper, undertecknas och sedan skulle en kopia skickas in till Bolagsverket tillsammans med ett fastställelseintyg. Numera kan man i företag som tillämpar K2-regelverket göra detta helt digitalt.

Årsredovisningen skapas i ett bokslutsprogram och skickas sedan in till Bolagsverket i digitalt format. Den som ska underteckna fastställelseintyget loggar sedan in och godkänner årsredovisningen digitalt. Men originalet ska fortfarande undertecknas av alla firmatecknare och sparas.

Nu kan vi erbjuda digital signering även av originalhandlingen. Tack vare tjänsten Verified som vi använder kan alla som ska underteckna årsredovisningen göra det med sin e-legitimation. Dokumentet sparas sedan digitalt. På det här sättet behöver man inte samlas fysiskt för att underteckna årsredovisningen eller skicka något. Det här kan man naturligtvis använda även för t ex en bostadsrättsförening, där man inte behöver skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.