Bokföring till fast pris

Det vanligaste sättet att ta betalt för bokföring är genom att man debiterar en viss summa per arbetstimme. Problemet med den prismodellen är att kunden inte vet i förväg vad det kommer att kosta.

Därför kan vi erbjuda bokföring till fast pris – vilket priset är beror naturligtvis på företagets storlek och verksamhet. För att beräkna priset räknar vi antalet verifikationer och gör en uppskattning av tidsåtgången:

Exempel 1:
 • Enskild firma utan anställda.
 • Max 10 verifikationer / månad
 • Kvartals- eller årsmoms
 • Inlämning av material 1 gång/månad
 • Digitala Företaget (app för mobil) ingår

Pris: 495 kr/månad

Exempel 2:
 • Aktiebolag med 1-2 anställda
 • Max 25 verifikationer / månad
 • Kvartals- eller årsmoms
 • Inlämning av material 1 gång/månad
 • Digitala Företaget (app för mobil) ingår

Pris: 895 kr/månad

Exempel 3:
 • Aktiebolag med 1-3 anställda
 • Max 50 verifikationer / månad
 • Kvartals- eller årsmoms
 • Inlämning av material 1 gång/månad
 • Digitala Företaget (app för mobil) ingår

Pris: 1295 kr/månad

I alla priser ingår appen Digitala Företaget, som används för att registrera kvitton, skapa reseräkningar och kundfakturor m m. Bokslutsarbetet ligger utanför det fasta priset, eftersom det är svårt att förutse tidsåtgången och mycket beror på hur det har skötts tidigare år.

Förutsättningar för fast pris:

All gammal bokföring måste vara avstämd och i god ordning (vi kan göra det mot timdebitering när uppdraget inleds). Materialet lämnas i god tid sorterat i kvitton, kundfakturor, leverantörsfakturor och kontoutdrag. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om förutsättningarna ändras.

Tilläggstjänster:

Bokslut, årsredovisning (AB) och inkomstdeklaration debiteras utöver avtalet enligt gällande prislista.

Leverantörsfakturor, attesthantering och betalning.

Egna licenser för fakturaprogram, lön, bokföring (läslicens) och externa rapporteringssystem kan bokas genom oss.