Nyheter för 2017

Momsbefrielse för små verksamheter:

Fr o m 1 januari 2017 kan den som startar upp en näringsverksamhet välja att inte registrera sig för moms. Det gäller upp till en årsomsättning på 30 000 kr, så det berör bara de allra minsta affärsprojekten. Men alla måste ju börja någonstans, och man kan alltså välja att från början sälja momsfritt. Nackdelen är förstås att man inte heller får dra av momsen för sina kostnader. Och kunderna får ingen avdragsgill moms på sina inköp.

Om man kommer upp i 30 000 kr måste man registrerar sig för moms omgående, men momsplikten gäller inte retroaktivt för det man redan har omsatt innan dess (eftersom man då inte har debiterat moms på sina fakturor/kvitton).

Nyheter i K2:

Några ändringar som har gjorts i K2-regelverket kommer att påverka årsredovisningen för räkenskapsår som startar efter den 31 dec 2015:

  • Reglerna i K2 kan nu användas för alla typer av juridiska personer som ska lämna årsredovisning och räknas som ”mindre företag”.
  • Väsentlighetsprincip har införts – t ex om flera mindre poster som inte behövde periodiseras enligt tidigare K2-regler uppgår till ett större belopp totalt sett.
  • Ägarintresse definieras tydligare (ägarintresse, intresseföretag mm ska anges i balansräkningen).
  • Noterna i årsredovisningen förändras.
  • Kassaflödesanalys får ingå i K2-årsredovisning (frivillig).

Vi fixar din årsredovisning och tar med dessa ändringar i de fall där det är aktuellt.