E-faktura för BRF och hyresgäster

2018-03-27:

Vi har just åtgärdat ett problem som gjorde att e-fakturorna inte skickades vidare till respektive betalares internetbank. På grund av att det löstes så nära inpå slutet av månaden har betaltiden förlängts med några dagar på e-fakturorna.

Alla som får en e-faktura nu och redan har betalat avgiften för april kan naturligtvis bortse från e-fakturan. Tack för ert tålamod!