Start

Ekoxens Företagstjänst är en redovisningsbyrå i Täby, som erbjuder alla typer av bokföringstjänster till mindre företag.

Vi gör även årsredovisningar och bokslut. Hör av dig i god tid om du behöver hjälp med bokslut, eftersom vi prioriterar våra befintliga kunder.

Aktuella datum:

 • 14 maj
  Inbetalning av skatter och socialavgifter
    
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms och tremånadersmoms)
    
  Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (enskilda näringsidkare)

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2018-03-31. Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.
  Momsdeklaration för mars (mindre företag med månadsmoms)
  Momsdeklaration för januari-mars (mindre företag med tremånadersmoms)
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april (mindre företag)

 • 21 maj
  Periodisk sammanställning för april – pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för april om du lämnar in sammanställningen via pappersblankett fortfarande.

 • 25 maj
  Periodisk sammanställning för april – elektronisk

  Periodisk sammanställning för april om du lämnar in sammanställningen elektroniskt.

 • 28 maj
  Inbetalning av moms (större företag)

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2018-03-31. Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.
  Arbetsgivardeklaration samt momsdeklaration för april (större företag) 

 • 31 maj
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2017-10-31)

Nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev ungefär varannan månad med aktuell information om bokföring, skatter, nya regler o s v. Allt som kan vara av intresse för egenföretagaren alltså. Inget krav på att du måste vara eller bli kund hos oss – anmäl dig här till e-postlistan.

Digitalisera mera

Av många olika anledningar vill vi minska mängden papper som skickas mellan oss och våra kunder. Förutom att miljön slipper belastas i onödan sparar man pengar på porto och papper. Det krävs också mindre utrymme för att lagra företagets dokumentation om en del av den kan göras digital.

En enkel metod att spara papper är att skaffa en elektronisk brevlåda för företaget (t ex Kivra, som är gratis i grundutförandet). Då kommer alla brev från myndigheterna dit i digital form. Du behöver bara en e-legitimation för att komma åt dem. Om du vill ge din redovisningsbyrå tillgång till dessa papper kan du ge behörighet i e-tjänsten.

Genom att integrera olika digitala tjänster kan vi också spara en del av den tid som går åt för bokföringen. Tid = pengar. Exempelvis är e-fakturor väldigt tidsbesparande för både kund och leverantör. Kvittohantering och körjournaler är ett annat område där vi kan erbjuda digitala tjänster som förenklar företagandet. Och självklart kan du få dina resultat- och balansrapporter elektroniskt. Där har vi en del nya tekniska lösningar som presenterar siffrorna på ett tydligare och mer överskådligt sätt.

planta

Vi hjälper dig att ta god hand om ditt företag. Med en regelbunden rapportering av resultat- och balansräkning har du hela tiden koll på läget.