Revision

Ekoxens Företagstjänst AB

Om din bostadsrättsförening, idrottsförening eller annan förening behöver en revisor kan vi ordna det. I regel utser man en revisor vid årsstämman. Vi kan ta hand om revisionsuppdrag som inte kräver en auktoriserad revisor.

Om du behöver en auktoriserad revisor (till exempel till ett aktiebolag) hjälper vi dig gärna att hitta en sådan.