Ekonomisk förvaltning

Ekoxens Företagstjänst AB

För bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar kan vi förutom bokföringen även erbjuda hjälp med övriga administrativa tjänster. Till exempel avisering av hyror och avgifter, hantering av hyreskontrakt, att sköta pantsättningar och överlåtelser. 

Vi har mer än 10 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning och använder anpassade system som säkrar upp att allt fungerar.