Fast pris

BOKFÖRING TILL FAST PRIS

Det vanligaste sättet att ta betalt för bokföring är genom att man debiterar en viss summa per arbetstimme. Problemet med den prismodellen är att kunden inte vet i förväg vad det kommer att kosta.

Därför kan vi erbjuda bokföring till fast pris – vilket priset är beror naturligtvis på företagets storlek och verksamhet. För att beräkna priset räknar vi antalet verifikationer och gör en uppskattning av tidsåtgången:

Exempel 1:

Pris: 600 kr/månad

Exempel 2:

Pris: 1000 kr/månad

Exempel 3:

Pris: 1400 kr/månad

Kundfakturorna skapar du via en webbportal – där kan du också ladda upp övriga underlag. Kvitton och andra utlägg går att registrera via en mobilapp.-Bokslutsarbetet ligger utanför det fasta priset, eftersom det är svårt att förutse tidsåtgången och mycket beror på hur det har skötts tidigare år.

Rapportering av resultat och ställning under året kan du få tillgång till direkt ur våra program. Vi har ett antal tekniska lösningar som är utprovade och fungerar – beroende på hur avancerade rapporter du vill få.

Förutsättningar för fast pris:

All gammal bokföring måste vara avstämd och i god ordning (vi kan göra det mot timdebitering när uppdraget inleds). Materialet lämnas i god tid sorterat i kvitton, leverantörsfakturor och kontoutdrag. Kundfakturor skapas i det program vi anvisar. Uträkning av löner och semesterdagar o s v ingår inte, men vi kan sköta de delarna som en tilläggstjänst. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om förutsättningarna ändras.

Tilläggstjänster:

Bokslut, årsredovisning (AB) och inkomstdeklaration debiteras utöver avtalet enligt gällande prislista.

Leverantörsfakturor, attesthantering och betalning.

Egna licenser för fakturaprogram, lön, bokföring (läslicens) och externa rapporteringssystem kan bokas genom oss.